Hallflower AB
Tryckeri i Storformat
Hem

Hallflower AB bedriver tryckeriproduktion samt försäljning av storformatsmedia till etablerade försäljningsbolag på den Svenska marknaden och investerar efter kunds behov i maskinpark samt kompetens.

Vi har de senaste månaderna haft en hög ökning på inkommande produktion samt reklamarbeten där vi anser att det är för tidigt att anställa samt riskera de kontakter vi har via befintlig produktion. Vi har däremot överkapacitet i maskinparken och kommer succesivt under 2015 plocka in fler kunder vi har även för avsikt att ytterligare nyinvestera i ny teknik för snabbare produktion.

Våra mest producerade produkter är som vanligt RollUp samt Banderoll till våra samarbetande Reklam och mediebolag. Vi förlitar oss helt på deras kompetens som säljare på marknaden och anser att de gör är bättre arbete på fältet än vi skulle göra och på så sätt får vid tid över att vara bra på det vi ska vara bäst på.re med tanke på den webshop som kommer att uppdateras under www.hallflower.se