Hallflower AB
Tryckeri i Storformat
Om oss

 

T3M Nordic AB startades 2004 genom två vänner som arbetat med marknadfrågor samt som leverantör inom storformat och utomhusmedia. Våra första två order var till Granngården samt OKQ8 vilka vi i stort sett förhandlat till oss innan ens företaget var grundat. Tack vare goda kontakter i Sverige samt ute i Europa så var det inga större problem med leverantörer samt fabrikskontakter.

Företaget arbetade uteslutande med trading fram tills dess vi valde att gå skilda vägar. Min kollega som varit säljare samt trivdes bäst som resande med hotell & kundbesök valde att ta en anställning i Polen för att bearbeta den Svenska Marknaden medan jag som arbetat med produktion samt logistik hela mitt liv valde att lösa ut min kollega för ett nominellt belopp 2005.

Kort efter detta investerades i en maskinpark motsvarande 1 miljon kronr för egen produktion i Örebro mycket tack vare ett avtal med butikskedjan Sportex samt TELE2 koncernens bolag med produktion av tygvepor, banderoller samt affischer. I och med att vi kunde säkerställa kundernas behov genom korta ledtider samt att kunderna alltid kunde förlita sig på att i kris få fram en snabb produktion vilket tryggade deras behov.

Ringar på vattnet gjorde att vi till sist plockat hem all produktion till Sverige samt tackade nej till trading från utlandet, stoltheten låg i egen produktion samt att produktionsmässigt skiljde inte mycket från utlandsproduktion.

Från 2008 stod vi med 99% egen produktion, enbart eventen på Nordea Open i Tennis på Stockholm Stadion samt Beasch Wolley VM på Åland tog vi hjälp av våra Polska vänner för att ha tid över till originalarbete samt all tillkommande snabbproduktion.

2011 så köpte bolaget Bengts Cykel i Örebro samt namnändrades till Engelbrekts Cykel AB, mycket tack vare gamla kontakter från Sportextiden men även intresset av att arbeta med kunden i butik tack vare flera år inom ICA, Järnia samt Woody bygghandel.

2012 startades Hallflower AB upp mycket tack vare att rena produktionsbolag börjar alltmer bli osynliga i Örebro samt att min kunskap med färgseende samt produktkännedom förenklade det hela. En bidragande orsak var även rena förfrågningar från reklam samt mediabolag som är vår inriktning i dagsläget, korta ledtiderna samt att slutkunderna skall känna tryggheten i att snabb produktion är möjlig, även vid volym.

Vid pennan

Mikael Hallblom